Baggrunden for foreningen Fagligt Forum

Foreningen stiftedes i 2006 og foreningens formål er at videreudvikle og bevare kernen i den unikke behandling og grundøvelserne som Skolen for Kropsterapi og Afspænding var kendt og respekteret for.

Foreningen er en sammenslutning af praktiserende afspændingspædagoger der arbejder med det fælles faglige grundlag som Skolen for Kropsterapi og Afspænding stod for. Skolen for Kropsterapi og Afspænding grundlagdes i 1976. Skolens leder var i en lang årrække Grethe Jørgensen som har beskrevet arbejdsgrundlaget i Afspænding – En grundbog. Se om udgivelser.

I 1982 blev skolen og uddannelsen offentligt anerkendt som en mellemlang videregående uddannelse til Afspændingspædagog.

Skolen for Kropsterapi og Afspænding blev i 2002 en del af den offentlige uddannelse til professionsbachelor i Afspændingspædagogik og Psykomotorik.

Grethe Jørgensen - en foregangskvinde

Grethe Jørgensen (1924-2010) var en af det afspændingspædagogiske fags foregangskvinder.

I 1978 var Grethe initiativtager til stiftelsen af Skolen for Kropsterapi og Afspænding og hun var i mange år rektor og underviser på seminariet.

I alle årene, fra Grethe som 40 årig blev uddannet til afspændingspædagog , til sin død i 2010 arbejdede hun med fagets teori og metode. I tæt samarbejde med lærere og censorer ved seminariet var Grethe optaget af at formulere og afprøve sine og kollegers erfaringer og kliniske fund inden for afspændingspædagogikken som den blev praktiseret på Skolen for Kropsterapi og Afspænding

Et levende resultat af dette arbejde er i dag Metoden Kropsterapi og Afspænding, en metode i stadig udvikling, som kan læses i sin grundform i Grethe Jørgensens bog Afspænding en Grundbog.

Grethe Jørgensen